Seremoni cadeirio a choroni enillydd y gadair a'r goron sef Twm Ebbsworth, aelod o glwb Llanwenog sydd ar ei ail flwyddyn yn astudio drama yng Ngholeg Aberystwyth. Nid yw cipio y dwbwl yn hollol newydd i Twm gan ei fod eisioes wedi gwneud hynny yn Eisteddfod Ysgol Bro Pedr

LLUN: Tim Jones